Strategisk plan

På Eikelund jobber vi systematisk med å skape et godt skolemiljø for å forebygge fravær og frafall.
Vi tror at en god relasjon mellom lærer og elev og mellom elevene, er avgjørende for at elevene møter på skolen. Vi legger derfor stor vekt på trivselsfremmende tiltak. I år er vår viktigste satsning oppstarten av «Drømmeskolen», en modell utviklet av foreningen Voksne for Barn som igjen er en del av Helsedirektoratets satsning Psykisk helse i skolen. Prosjektet har støtte i skolens ledelse og driftsstyret.
 Vi vil at elevene skal oppleve trygghet og tilhørighet, og få brukt ressursene sine. Drømmeskolens helsefremmende perspektiv er i tråd med skolens verdigrunnlag, og vi tror at tiltaket vil bidra til at flere fullfører og består utdanningen sin.

Utfyllende informasjon