Hovedseksjon

Strategisk plan

 

På Eikelund jobber vi systematisk med å skape et godt skolemiljø for å forebygge fravær og frafall. Gode relasjoner er avgjørende for at elevene møter på skolen, og vi legger derfor stor vekt på trivselsfremmende tiltak og elevmedvirkning. Eikelund har høyt kvalifiserte faglærere som er opptatt av å  forberede elevene godt til videre utdanning og arbeidsliv.

 

 

 

Utfyllende informasjon