Hovedseksjon

Eksamen

Påbygging til generell studiekompetanse Vg3

I tillegg til den obligatoriske eksamenen i norsk skal elevene trekkes ut til én skriftlig og én muntlig, praktisk eller muntlig-praktisk. For alle elever, er eksamen i norsk sidemål et trekkfag. Dette gjelder også fagene norsk for elever med samisk som førstespråk, samisk som andrespråk, finsk som andrespråk og tekstskaping i tegnspråk. Elever med fritak for vurdering med karakter i skriftlig norsk sidemål skal trekkes ut i andre fag.

6 fag til generell studiekompetanse

I tillegg til den obligatoriske eksamenen i norsk kan elevene trekkes ut til én skriftlig og én muntlig, praktisk eller muntlig-praktisk. Alle fag i six-packen (de seks fagene som gir generell studiekompetanse) er gjenstand for trekk.

Yrkesfaglige utdanningsprogram Vg1 og Vg2

Alle elever på Vg2 skal opp til en obligatorisk tverrfaglig eksamen i programfag. I tillegg skal omlag 20 % av elevene på Vg1 og Vg2 trekkes ut til eksamen i ett fag. Andelen på 20 % skal ses over en to-års periode.

Merknad: Vg1 yrkesfag over 2 år på Eikelund videregående skole omfatter også fellesfagene på Vg2. 

Mer om trekkordningen på Udir-2-2018 

Eksamensinformasjon fra Oslo kommune