Hovedseksjon

Kunst, design og arkitektur

Eikelund videregående skole utvider sitt KDA tilbud fra høsten 2024 til et 4-årig løp, noe som gir elevene mulighet til å fullføre hele programområdet hos oss. KDA-løpet vil gi deg en grundig opplæring i ulike aspekter av kunst, design og arkitektur. Fra digitale medier til bærekraftig design, vil du utforske kreative prosesser, teknikker og teorier. Vi har dyktige lærere og moderne fasiliteter som støtter elevenes læring og kreativitet.

 

På KDA vil du lære:

- å tegne, male og forme i ulike materialer
- å benytte digitale verktøy i skapende prosesser
- å eksperimentere med materialer, form og farge
- å videreutvikle egen kreativitet
- å drive frem prosjekter fra idé til ferdig produkt
- om kunst, design og arkitektur; historisk og i samtiden

På Eikelund har vi dyktige lærere med bred fagbakgrunn og lang erfaring med å undervise, støtte og utvikle mennesker med ulike behov. Vi er vi opptatt av å se hver enkelt elev og dens ressurser og utvikle tro på egen skaperkraft.

Skolen har moderne, lyse lokaler og elevene har tilgang til et stort utvalg materialer, utstyr og verktøy. Vi har blant annet keramikk- og tekstilverksted, grafikkutstyr, adobe software og et rikt utvalg av tegne- og maleutstyr.

Mer info om KDA her. Merk: Eikelund vil ha en annen fag- og timefordeling, ettersom fagene fordeles over 4 år. 

https://www.vilbli.no/nb/nb/no/om-kunst-design-og-arkitektur/program/v.kd?rev=lk20&tid=