Hovedseksjon

Kunst, design og arkitektur - Vg1

Er du kreativ og liker å skape ting med hendene? Da kan kunst, design og arkitektur være utdanningsprogrammet for deg.

På KDA vil du lære:

- å tegne, male og forme i ulike materialer
- å benytte digitale verktøy i skapende prosesser
- å eksperimentere med materialer, form og farge
- å videreutvikle egen kreativitet
- å drive frem prosjekter fra idé til ferdig produkt
- om kunst, design og arkitektur; historisk og i samtiden

På Eikelund har vi dyktige lærere med bred fagbakgrunn og lang erfaring med å undervise, støtte og utvikle mennesker med ulike behov. Vi er vi opptatt av å se hver enkelt elev og dens ressurser og utvikle tro på egen skaperkraft.

Skolen har moderne, lyse lokaler og elevene har tilgang til et stort utvalg materialer, utstyr og verktøy. Vi har blant annet keramikk- og tekstilverksted, grafikkutstyr, adobe software og et rikt utvalg av tegne- og maleutstyr.

På Eikelund tar du alle fagene fra Vg1 over 2 år, samtidig som vi tilbyr to valgfrie programfag fra Vg2 (Kunst og skapende arbeid, og Design og bærekraft). Dette gjør at du får redusert timeplan når du fortsetter i Vg2 på en annen skole. Mer info om KDA her

https://www.vilbli.no/nb/nb/no/om-kunst-design-og-arkitektur/program/v.kd?rev=lk20&tid=