Driftsstyret

Leder Erling Kokkersvold (ekstern representant)

Jan Håndstad (ekstern representant)

Nicolai Nørbech (ekstern representant)

Åsne Solheim (representant for de ansatte)

Ellen Rodin (representant for de ansatte)

2 elevrepresentanter