Hovedseksjon

Driftsstyret

Alle skoler i Oslo har et driftsstyre, som har ansvar for å: 

 • vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
 • vedta strategisk plan for skolen
 • behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
 • behandle resultater fra brukerundersøkelser
 • påse at skolen driver skolebasert vurdering


På Eikelund vgs og de andre videregående skolene i Oslo består driftsstyret av to ansatte, to elever og tre eksterne medlemmer, med varamedlemmer.  

Møtene er åpne, og referater legges ut på skolens nettsider. 

Medlemmer av driftsstyret: 

 • Jan Håndstad. Leder, ekstern representant
 • Erling Kokkersvold. Styremedlem, ekstern representant. 
 • Elena Falch. Styremedlem, ekstern representant 
 • Magne Føreland. Rektor. 
 • Anne Merete Kejser-Lervik. Administrasjonsleder
 • Åsne Solheim. Representant for de ansatte
 • Gillian Shaw. Representant for de ansatte. 
 • 2 elevrepresentanter