Skolehelsetjenesten

Helsesøster: Wenche Andresen 

Helsesøster Wenche Andresen har kontortid på skolen torsdag kl. 10.30-13.30
Hun kan kontaktes også på e-post: wenche.andresen@bra.oslo.kommune.no og mobil: 97 19 33 41. 


Helsesøster har taushetsplikt
!

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider.

Nydalen helsestasjon for ungdom (mellom 12-24 år) ligger like ved skolen. Her treffer du lege og helsesøster mandag 15.30-18.30 og onsdag 15.30-18.30