6 fag til generell studiekompetanse

Ved å ta 6 fag på Eikelund videregående skole kan du kvalifisere til opptak til høyere
utdanning. Fyller du 23 år eller mer det året du skal søke om opptak til høyere utdanning, kan
du få generell studiekompetanse på grunnlag av 23/5-regelen.

Timeplan skoleåret 2020/2021

Timeplan 6 fag til generell studiekompetanse

 

For å få generell studiekompetanse med 23/5-regelen må du oppfylle tre vilkår:
1. Du må fylle 23 år eller mer det året du søker om opptak.
2. Du må dokumentere at du har fullført og bestått alle de seks studiekompetansefagene.
3. Du må dokumentere minst 5 års arbeidspraksis og/eller utdanning.
De seks studiekompetansefagene er
Norsk – hovedmål, sidemål og muntlig 393 årstimer
Engelsk 140 årstimer *
Historie 140 årstimer
Samfunnsfag 84 årstimer
Matematikk (1P+2P, eller 1PY+2PY) 224 årstimer
Naturfag 140 årstimer
* Tar du engelsk som privatist, må du ta eksamen både i skriftlig og muntlig.

Det vil ta 2 år å gjennomføre de 6 fagene hos oss.

Krav til praksis
Du må dokumentere minst 5 års fulltids arbeidspraksis og/eller utdanning. Dette betyr at all
den praksisen og utdanningen du har, må utgjøre 5 års fulltid til sammen. All utdanning og
praksis du har, blir regnet sammen når du søker opptak og når du har sendt inn
dokumentasjonen din til samordna opptak.
En fulltidsjobb blir regnet som 37,5 timer i uka. Hvis du feks har jobba to år i 50 % stilling,
vil dette tilsvare ett år.
Praksis og utdanning du har, kan ikke overlappe. Dersom du har studert og jobbet i 100%
samtidig i ett år, vil du ikke kunne få uttelling for mer enn 1 år. På same måte vil du ikke
kunne få uttelling for mer enn 1 år selv om du har jobbet f.eks. 150 % på ett år.
Du kan heller ikke få uttelling for praksis for samme fag flere ganger. Det vil si at hvis du tar
opp studiekompetansefaga etter videregående skole, og allerede har studiekompetansefaga på
ett vitnemål, vil du ikke få uttelling for disse to ganger.

Følgende arbeidspraksis og utdanning kan dekke kravet:
Lønnet arbeid, læretid, frivillig arbeid, omsorgsarbeid, videregående skole, høyere utdanning,
folkehøgskole, fagskole, annen utdanning, militærtjeneste, siviltjeneste og introduksjons- og
norskprogram for nyankomne innvandrere.

Hvordan dokumenterer du praksis?
Det er en forutsetning at du dokumenterer praksisen med godkjent dokumentasjon. Det er ditt
ansvar at opplysningene på dokumentasjonen din er riktig. Husk å ha dokumentasjonen klar i
god tid før fristen for å laste opp.

Eksempler på dokumentert praksis
Lønnet eller frivillig arbeid dokumenterer du med arbeidsattest der det står startdato og
sluttdato for arbeidsperioden og hvor stort omfang stillinga hadde, i timer per uke eller i
stillingsprosent
Omsorgsarbeid dokumenterer du med bostedsattest fra Skatteetaten for søker og barn som
viser at de har bodd på samme adresse, eller attest fra lege eller liknende som viser
omsorgsarbeid for nært familiemedlem

Nedsatt arbeidsevne
Dersom du på grunn av sykdom, nedsatt funksjonsevne eller andre forhold ikke har kunnet
arbeide, tas det hensyn til dette. Du må dokumentere den nedsatte arbeidsevnen med attest fra
lege eller kopi av vedtak fra NAV. Attesten må inneholde informasjon om at du er, eller har
vært, helt eller delvis (i prosent) arbeidsufør, og i hvilke perioder du har vært det.
Siden dette er sensitive opplysninger kan du ikke laste det opp i søknaden og må sende det i
posten til saksbehandleren din. Adressen til saksbehandler finner du i søknaden din på
samordna opptak.

Usikker på om du dekker kravene til 23/5-regelen?
Dersom du er usikker på om du har generell studiekompetanse, kan du kontakte
opptakskontoret ved ett av lærestedene for spørsmål.
Dersom du ønsker veiledning om hvilke fag eller eksamener du skal melde deg opp til, kan du
kontakte studieleder eller rådgiver ved Eikelund videregående skole.
Se også https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/generell-studiekompetanse/23-5-
regelen/index.html