6 studiekompetansefag - 23/5 regelen

Målgruppen er ungdom som har fem års utdanning/yrkespraksis og som trenger 6 fag for å få generell studiekompetanse. Elevene må ha fylt 23 år før inntak til universitet/høyskole.

Det vil ta 2 år å gjennomføre de 6 fagene hos oss.

Timeplan skoleåret 2018-2019: