Hovedseksjon

Om søknaden

Søknaden må sendes til

Utdanningsetaten
Postboks 6127 Etterstad,
0602 OSLO
og merkes med  “Søknad om skoleplass Kirkeveien, Eikelund og Kongsskogen vgs”

Den må poststemples senest 01. februar 2022.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til en kartleggingssamtale.

Forventet svar på søknaden er medio mai.

Brosjyre 2022

Brosjyre 2022 fremside.PNG

Brosjyre 2022 bakside.PNG