Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er et sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Se hjemmeside https://www.miljofyrtarn.no/ 

Miljøfyrtårnansvarlig:  Anne Merete Kejser-Lervik