Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn

Elevformann Synne Stensholt og rektor Tonje Røseth mottar Miljøfyrtårnsertifikatet av byråd Lan Marie Nguye Berg i Oslo Rådhus mandag 29.10.18. Etterpå holdt de en tale sammen

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Eikelund ble sertifisert som Miljøfyrtårnskole i juni 2018. Se hjemmeside https://www.miljofyrtarn.no/ 

Det finnes mange gode grunner til å bli miljøsertifisert, og på Eikelund kom dette i gang på grunn av elevrådets engasjement for å få til kildesortering.

Hovedtiltaket i handlingsplanen for skoleåret 2018/2019 blir derfor å arbeide for kildesortering. Dette regner vi med å ha på plass ved utgangen av desember måned 2018.

Hilsen miljøfyrtårnansvarlig: Tonje Røseth, rektor