Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Eikelund ble sertifisert som Miljøfyrtårnskole i februar 2018. Se hjemmeside https://www.miljofyrtarn.no/ 

Gode grunner til å bli sertifisert: 

  • Ta samfunnsansvar 

  • Gå foran – vis verden at fremtidens løsninger er bærekraftige 

  • Driv smart virksomhetsstyring 

  • Sett miljømål og skap resultater 

  • Sikre godkjent miljødokumentasjon til bruk for anbudsprosesser 

  • Redusere virksomhetens sykefravær 

  • Benytte elevenes engasjement for miljøet 

Hovedtiltak- handlingsplan for skoleåret 2018/2019: 

  • Arbeide for kildesortering                                       

Miljøfyrtårnansvarlig: Tonje Røseth, rektor