Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Se hjemmeside https://www.miljofyrtarn.no/ 

Det finnes mange gode grunner til å bli miljøsertifisert, og på Eikelund kom dette i gang på grunn av elevrådets engasjement for å få til kildesortering.

Miljøfyrtårnansvarlig:  Anne Merete Kejser-Lervik