Påbygging til generell studiekompetanse

Påbygging til generell studiekompetanse er aktuelt for deg som har fullført og bestått Vg1 og Vg2 yrkesfag. Fullført og bestått utdanning fører til at du får et vitnemål og mulighet for å søke på høyere utdanning. Programmet går over to år slik at elevene får bedre tid til å jobbe med fagene. 

Timeplan skoleåret 2019-2020: