Påbygging til generell studiekompetanse

Påbygging til generell studiekompetanse er et tilbud til de som har fullført og bestått Vg1 og Vg2 fra et yrkesfaglig utdanningsprogram. Programområdet er organisert på følgende måte.

Timeplan skoleåret 2018-2019: