Påbygging til generell studiekompetanse

Påbygging til generell studiekompetanse er et tilbud til de som har fullført og bestått Vg1 og Vg2 fra et yrkesfaglig utdanningsprogram. Programområdet er organisert på følgende måte: 

1. året:
Norsk 7 timer
Matematikk (2P-Y) 5 timer
Sosiologi og sosialantropologi 5 timer
Kroppsøving 2 timer (kan også tas 2. året)

2. året:
Norsk 7 timer
Naturfag 5 timer
Historie 5 timer