Hovedseksjon

Rådgivertjenesten

Rådgiver har ansvar for studieveiledning og hjelper med å søke til videre utdannelse. Alle elever har tilbud om samtaler med rådgiver om sine tanker, fremtidsplaner, videre skolegang og studier. Rådgiver har sammen med kontaktlærerne ansvar for sosialpedagogisk veiledning og oppfølging av fravær. 

Rådgiver følger opp elever som står i fare for å falle ut av skolen og kan hjelpe til med å kontakte riktige personer i NAV eller i bydelen, slik at eleven ikke står uten noe tilbud.