Hovedseksjon

Drømmeskolen

I år legger vi ned en ekstra innsats gjennom prosjektet "Drømmeskolen" i tett samarbeid med foreningen Voksne for Barn som har utviklet denne modellen. Drømmeskolen er en del av Helsedirektoratets satsning på Psykisk helse i skolen, og er et tiltak for ungdoms- og videregående skoler. 

Drømmeskolen er et skoleomfattende program forankret i ledelse, personale og elevråd. Workshops og oppfølgingsaktiviteter skaper kontinuitet og rammer for skolens helhetlige arbeid med det psykososiale miljøet. 

I Drømmeskolen jobber vi systematisk fra første skoledag med elevenes læringsmiljø ut fra et helsefremmende perspektiv. Elevgruppene og kontaktlærerne jobber med deltagende prosesser og kommunikasjonsøvelser for å finne frem til felles mål for læringsmiljøet. Vi synes allerede å se at prosjektet har hatt god effekt, blant annet ved at elevene har blitt raskere kjent med hverandre og uttrykker positive forventninger om å gå på skolen. 

Prosjektet med Drømmeskolen er en kontinuerlig prosess som vil pågå gjennom hele skoleåret. Både elever og lærere uttrykker at dette er både positivt og morsomt og vi gleder oss til fortsettelsen!