Hovedseksjon

Fraværsregler

Osloskolens regler for fravær gjelder også på Eikelund vgs. Når vi snakker om fravær, må vi skille mellom fravær som er dokumentert og dermed ikke omfattes av fraværsgrensen og udokumentert fravær som omfattes av fraværsgrensen. På Eikelund vgs har de fleste elever en generell legeerklæring som gjør at alt fravær er dokumentert. Dette betyr at fraværsgrensen ikke slår inn. Det er likevel to ting du bør merke deg:

1.     Alt fravær kommer på vitnemålet ditt.
Selv om fraværet er dokumentert, kommer det på vitnemålet ditt. Det er kun unntaksvis at fravær ikke kommer på vitnemålet. Alle elever kan søke om at 10 hele dager med dokumentert fravær skal tas bort fra vitnemålet. Resten blir stående.

2.     Mye fravær og manglende vurderingssituasjoner kan gi IV
Dersom du er mye borte fra skolen og lærer ikke har vurderingsgrunnlag, kan du få IV, selv om fraværet er dokumentert. Det er altså alltid viktig å møte på skolen.

Fraværskodene er som følger:

Kode i VIS

Fraværstype

Kommentar

10% /Vitnemål

X

Udokumentert fravær

Eleven er borte fra skolen uten dokumenterbar og gyldig årsak.

Fraværet teller på 10% og registreres på fagdok.

R

Rettighets-fravær

Eleven er borte med gyldig, dokumenterbar årsak, ref forskrift til opplæringslova § 3-45 

Fraværet teller ikke på 10% og føres ikke på fagdok.

D

Dokumentert fravær

Eleven er borte med gyldig, dokumenterbar årsak, ref forskrift til opplæringslova § 3-45

Fraværet teller ikke på 10%. Kan søkes om fratrekk fra fagdok.

M

Udokumentert fravær, meldt

Fraværet kan ikke dokumenteres, men eleven har meldt ifra om at vedkommende er borte fra skolen.

Fraværet teller på 10% og registreres på fagdok.

Lege-melding

Dokumentert fravær

Fravær som kan dokumenteres med melding fra lege eller annen behandler.

Fraværet teller ikke på 10%. Kan søkes om fratrekk fra fagdok.

Religiøst fravær

Dokumentert fravær

Ved feiring av andre religiøse høgtider.

Fraværet teller ikke på 10%. Kan søkes om fratrekk fra fagdok.

Bortvisning

Udokumentert, meldt fravær

Ved bortvisning

Fraværet teller på 10% og registreres på fagdok.

 

Les mer om fraværsreglene her