Elevrådet

Akerselva
Hver høst velger elevene elevrådsrepresentanter til skolens elevråd. Elevrådet har jevnlige møter med ledelsen ved skolen. Alle elever kan be elevrådsrepresentanter om å ta opp saker i elevrådet. Elevrådet blir bedt om å ta opp saker som har betydning for det psyko/sosiale miljøet og læringsmiljøet på skolen. Elevrådet kommer med forslag til sosiale aktiviteter og hjelper til med gjennomføringen av en del av aktivitetene.
 
To representanter fra elevrådet deltar i driftsstyret som er skolens styringsorgan.
 
Kontaktlærer for elevrådet, Anders Sæthre, anders.saethre@ude.oslo.kommune.no