Elevrådet

Akerselva
Hver høst velger elevene elevrådsrepresentanter til skolens elevråd. Elevrådet har jevnlige møter med ledelsen ved skolen. Alle elever kan be elevrådsrepresentanter om å ta opp saker i elevrådet. Elevrådet blir bedt om å ta opp saker som har betydning for det psykososiale miljøet og læringsmiljøet på skolen. Elevrådet kommer med forslag til sosiale aktiviteter og hjelper til med gjennomføringen av en del av aktivitetene.
 
To representanter fra elevrådet deltar i driftsstyret som er skolens styringsorgan.