Ny, utsatt og særskilt eksamen (NUS-eksamen)

Eksamensdatoer høst 2018

Oppmøtetid: 45 minutt før eksamen begynner.

Fagkode

Fag

Eks. form

Dato

Starttid

Sluttid

Rom

ENG1103

Engelsk muntlig

Muntlig

13.11.2018

10:00

10:30

4

NOR1233

Norsk, muntlig

Muntlig

13.11.2018

14:30

15:00

4

NAT1001

Naturfag

Muntlig

13.11.2018

13:30

15:00

6

KRO1006

Kroppsøving

Muntlig

13.11.2018

09:15

10:00

Cageball

SAM3019

Sosiologi og sosialantropologi

Muntlig

13.11.2018

14:30

15:00

3

ENG1003

Engelsk

Skriftlig

15.11.2018

09:00

14:00

3

MAT1011

Matematikk 1P

Skriftlig

19.11.2018

09:00

14:00

3

MAT1015

Matematikk 2P

Skriftlig

21.11.2018

09:00

14:00

1

MAT1005

Matematikk 2P-Y

Skriftlig

21.11.2018

09:00

14:00

1

 

Ny, utsatt eller særskilt eksamen (NUS).

Hvis du får karakteren 1 i standpunkt eller på eksamen, eller er syk på eksamen, har du rett til ny eksamen.

Hva er NUS-eksamen?

NUS er en forkortelse for Ny, Utsatt og Særskilt eksamen.

  • Ny eksamen: En elev som har fått karakteren 1 ved ordinær eksamen, har rett til ny eksamen i faget. Eleven beholder da standpunktkarakteren i faget. Dersom eleven ikke går opp til NUS-eksamen ved første anledning, må han/hun ta faget som privatist, og standpunktkarakteren faller bort.
  • Utsatt eksamen: En elev som har dokumentert gyldig forfall ved ordinær eksamen har rett til å melde seg opp til eksamen ved første mulige anledning. Gjelder utsatt eksamen et trekkfag skal eksamensfaget trekkes på nytt. Eleven beholder da standpunktkarakteren i faget. Dersom eleven ikke går opp til NUS-eksamen ved første anledning, må han/hun ta faget som privatist, og standpunktkarakteren faller bort.
  • Særskilt eksamen: En elev som har fått karakteren 1 i standpunktkarakter i et fag, har rett til særskilt eksamen i faget dersom han/hun ikke er trukket ut til eksamen i faget. NB! gjelder ikke yrkesfaglig fordypning (YFF)

Oppmelding:

Skolen kontakter alle som har rett til NUS eksamen ved skolestart med tilbud om å melde seg opp til eksamen.

Når foregår NUS-eksamen?

Eksamen avholdes på skolen i november. Resultatet av skriftlig eksamen vil foreligge i starten av januar. Du er selv ansvarlig for å gjøre deg kjent med resultatet på NUS-eksamen i tide til å klage innen fristen (10 dager etter at du fikk karakteren), og i tide til å melde deg opp som privatist hvis du ikke er fornøyd med resultatet.

Hva skjer hvis jeg ikke melder meg opp, ikke møter, stryker eller ikke er fornøyd med resultatet på NUS-eksamen?

Da må du ta faget som privatist og du er selv ansvarlig for å melde deg opp innen fristen. Dette gjøres ved Privatistkontoret i Oslo på www.privatistweb.no.  Her finner du også informasjon om betaling og frister for oppmelding.

Hva hvis jeg får IV i standpunkt?

Elever som får IV (ikke vurdert) i standpunkt har ikke rett til NUS-eksamen og må melde seg opp til eksamen som privatist. Dette gjøres ved Privatistkontoret i Oslo på www.privatistweb.no. Her finner du også informasjon om betaling og frister for oppmelding.

Spørsmål og veiledning

Ta kontakt med eksamensansvarlig Magne Føreland magne.foreland@ude.oslo.kommune.no