Vår profil

Vi har 88 elevplasser og 14 ansatte. 

Hos oss går elever som på grunn av psykiske vansker har behov for et roligere tempo og opplæring i mindre grupper. Det betyr at den tilpassede opplæringen strekker seg over lengre tid med færre fag enn i ordinær skole, for eksempel VG1 yrkesfag eller påbygg til generell studiekompetanse over to år.

Elevene får tett oppfølging fra alle ansatte på skolen, det være seg kontaktlærere, faglærere, rådgivere, helsesøster, studieleder, kontoransatt og rektor. Skoleklassene er halvparten så store som ordinære klasser, og miljøet preges av ro, god struktur og trygghet.

Skolen tilbyr følgende studieretninger:

  • Design- og håndverk Vg1 (over 2 år)
  • Helse og oppvekst Vg1 (over 2 år)
  • Påbygg til generell studiekompetanse (over 2 år)
  • 6 fag til generell studiekompetanse (23/5 regelen, over 2 år)


Det er en klar sammenheng mellom elevenes frammøte på skolen og faglige resultater. Vi vet at hvis elevene trives på skolen, er det lettere å møte opp. Vi er en "Drømmeskole", noe som innebærer at vi jobber systematisk med det psykososiale miljøet ut fra et helsefremmende perspektiv. Drømmeskolen er utviklet av Voksne for Barn, og er en del av Helsedirektoratets satsning «Psykisk helse i skolen». Målet er å skape et læringsmiljø hvor elevene opplever trygghet, tilhørighet og får brukt sine ressurser.

Vi satser ellers på trivselstiltak som felles aktiviteter og lunsj for elever og ansatte en gang i uken. Aktivitetene kan for eksempel være leksehjelp og sosiale aktiviteter som avspenningsøvelser, musikkgruppe og strikkegruppe. Vi får også jevnlig besøk av Den kulturelle skolesekken og drar på museer, teater og konserter.

Her finner du oss: