Vår profil

Vi har 88 elevplasser og 16 ansatte. 

Elevene på Eikelund har behov for et roligere tempo og opplæring i mindre grupper. Det betyr at  opplæringen strekker seg over lengre tid enn i ordinær skole, for eksempel VG1 yrkesfag eller påbygg til generell studiekompetanse over to år. Elevene får tett oppfølging fra kontaktlærer og faglærere, og skoleklassene er halvparten så store som ordinære klasser.

Skolen tilbyr følgende studieretninger:

  • Kunst, design og arkitektur Vg1 (over 2 år)
  • Helse og oppvekstfag Vg1 (over 2 år)
  • Påbygg til generell studiekompetanse (over 2 år)
  • 6 fag til generell studiekompetanse (23/5 regelen, over 2 år)


Det er en klar sammenheng mellom elevenes frammøte på skolen og faglige resultater. Vi vet at hvis elevene trives på skolen, er det lettere å møte opp. Vi er en "Drømmeskole", noe som innebærer at vi jobber systematisk med det psykososiale miljøet ut fra et helsefremmende perspektiv. Drømmeskolen er utviklet av Voksne for Barn, og er en del av Helsedirektoratets satsning «Psykisk helse i skolen». Målet er å skape et læringsmiljø hvor elevene opplever trygghet, tilhørighet og får brukt sine ressurser.

Vi satser ellers på trivselstiltak som felles aktiviteter og lunsj for elever og ansatte en gang i uken. Aktivitetene kan for eksempel være leksehjelp og sosiale aktiviteter som avspenningsøvelser, musikkgruppe og strikkegruppe. Vi får også jevnlig besøk av Den kulturelle skolesekken og drar på museer, teater og konserter.

Her finner du oss: