Vår profil

Utsikt fra skolen

Tilpasset opplæring:

Elevene får opplæring i små grupper over lengre tid (f.eks VG1 yrkesfag/Påbygg over to år). De får tett oppfølging fra faglærere og kontaktlærere. Kontaktlærere og elevens behandler og foresatte har et tett samarbeid for å hjelpe og støtte eleven under skolegangen hos oss.

Yrkesfag:

På yrkesfag har vi inneværende skoleår satset mye på tett samarbeid mellom fellesfaglærere og yrkesfaglærerne, slik at fellesfag og yrkesfag skal gjenspeiles i hverandre og dermed skape helhet for elevene.

Trivsel:

Målet er at alle elever som starter på Eikelund vgs skal fullføre og bestå de fagene de har fått tilbud om. Det er en klar sammenheng mellom elevenes frammøte på skolen og elevenes faglige resultater. Vi vet også at hvis elevene trives på skolen, er det lettere å møte opp. Inneværende skoleår har vi derfor satset mye på trivselstiltak, vi har:

Felles lunsj for elever og lærere, ofte kombinert med:

  • Midttime hvor vi tilbye leksehjelp og sosiale aktiviteter.
  • Eksterne forelesere: forfattere, studieveiledere osv
  • Jule og påskeverksted for alle elevene
  • Skolen deltar i Den kulturelle skolesekken med diverse aktiviteter
  • Museumsbesøk, litterær byvandring, kino og teaterbesøk for elever og lærere.