Hovedseksjon

Vår profil

Vi har 88 elevplasser og 16 ansatte. 

Eikelund er en videregående skole som tilbyr et tilrettelagt opplæringsløp for elever som er i behandling for psykiske vansker. Opplæringen følger ordinær læreplan, og undervisningen tilpasses ved at elevene får lengre tid og tettere oppfølging i mindre grupper. Skolene samarbeider med behandlerapparatet for å sikre at utdanningen blir best mulig for elevene.

Eikelund videregående skole tilbyr Vg1 Helse og oppvekstfag, Vg1 Kunst, design og arkitektur, Vg3 Påbygg til generell studiekompetanse og 6- fag til generell studiekompetanse etter 23/5 regelen. Alle programområdene tas over 2 år.

Det er en klar sammenheng mellom elevenes frammøte på skolen og faglige resultater. Vi vet at hvis elevene trives på skolen, er det lettere å møte opp. Vi er en "Drømmeskole", noe som innebærer at vi jobber systematisk med det psykososiale miljøet ut fra et helsefremmende perspektiv. Drømmeskolen er utviklet av Voksne for Barn, og er en del av Helsedirektoratets satsning «Psykisk helse i skolen». Målet er å skape et læringsmiljø hvor elevene opplever trygghet, tilhørighet og får brukt sine ressurser.

Vi satser ellers på trivselstiltak som felles aktiviteter og lunsj for elever og ansatte en gang i uken. Aktivitetene kan for eksempel være leksehjelp og aktiviteter som musikkgruppe og strikkegruppe. Vi får også jevnlig besøk av Den kulturelle skolesekken og drar på museer, teater og konserter.

Her finner du oss: