Aktivitetstilbud

I midttimen hver torsdag kan elevene delta på felles aktiviteter som brettspill, quiz, kunstgruppe, avspenningsøvelser, trening eller samtalegruppe med helsesøster.  Etter midttimen har vi felles lunsj. Elever som ønsker det, hjelper til med matlaging og forberedelser.

I løpet av skoleåret deltar vi på arrangementer i regi av Den kulturelle skolesekken, forfatterbesøk, teater- eller kinotur, museumsbesøk m.m. Før høstferien drar vi på tur til Vangen skistue i Østmarka med eget program.

Deltagelse på felles aktiviteter gir en mulighet til å bli kjent med elever fra andre fag og grupper. Vi ønsker forslag og idéer fra elevene velkommen.