Hovedseksjon

Aktivitetstilbud

I midttimen hver torsdag kan elevene delta på felles aktiviteter. I løpet av skoleåret deltar elevene på arrangementer i regi av Den kulturelle skolesekken, forfatterbesøk, teater- eller kinotur, museumsbesøk m.m. Før høstferien drar vi på tur til Vangen skistue i Østmarka med eget program. Deltagelse på felles aktiviteter gir en mulighet til å bli kjent med elever fra andre fag og grupper. Vi ønsker forslag og idéer fra elevene velkommen.