Aktivitetstilbud

Hver uke kan elevene delta på felles aktiviteter som puslespill, strikking, mindre designprosjekter, musikk, boccia og yoga/avslapningsøvelser, jule- og påskeverksted samt leksehjelp. Vi har avsatt en time i uken, midttimen, til disse aktivitetene. Etter midttimen har vi felles lunsj. Elever som ønsker det hjelper til med matlaging og forberedelser. 

I løpet av skoleåret deltar vi i arrangementer i regi av Den kulturelle skolesekken, forfatterbesøk, teater- eller kinotur, museumsbesøk m.m. Før høstferien drar vi på tur til Vangen skistue i Østmarka med eget program. 

Deltagelse på felles aktiviteter gir en mulighet til å bli kjent med elever fra andre fag og grupper. Vi ønsker forslag og idéer fra elevene velkommen.