Hovedseksjon

- Sosial trening gjorde at jeg nå tør å være sammen med andre

Elevens diagnose: sosial angstlidelse

Hvordan var det å begynne her?

På Eikelund har jeg fått muligheten til å ta fagene på en måte jeg kan mestre, fra en forsiktig start til det nivået jeg er på i dag. Lærerne gir meg en god oppfølging - jeg føler virkelig at jeg blir sett, og at jeg klarer å interessere meg for fagene.

Kan du beskrive en vanlig skoledag?

Det beste her er at jeg får sosial trening slik at jeg tør å være sammen med andre elever. Jeg blir sett av lærerne, og om jeg har en dårlig dag kan jeg bare gi beskjed om det.

Har det blitt som du trodde det skulle bli?

De små klassene gjør timene rolige og komfortable. Elevene får den oppmerksomheten de trenger fra lærerne, og det sosiale miljøet er fantastisk og imøtekommende. Det eksiterer en sterk respekt elevene og lærerne imellom. Selv om jeg i utgangspunktet holder meg mye for meg selv i skoletiden, så er det sosiale på skolen det jeg kommer til å savne aller mest.

Hva er det beste med skolen?

Miljøet her er åpent og varmt, det er mulig å være seg selv hele tiden. Jeg føler meg ikke anspent av å tilbringe dagen her. Jeg har lært at det er mange som sliter. Det gir en trygghet som stimulerer til et godt sosialt miljø.

Har du noen planer etter videregående?

Jeg har planer om å studere. Så har jeg litt lyst til å jobbe frivillig også, på en eller annen måte. Det syns jeg  virker veldig spennende.