Hovedseksjon

Skoleterapeut

 Hun er spesialist i klinisk pedagogikk og har mange års erfaring fra barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), skolehelsetjenesten og PP-tjenesten. På Eikelund følger Elena opp de elevene som trenger ekstra støtte i sin skolehverdag, og hun har både faste samtaler og drop-in ved behov. Elena er også med i ressursteam og i samarbeidsmøter rundt elevene. 

Hun kan kontaktes på e-post: elena.falck@osloskolen.no