Visma InSchool

Elever som jobber med PC

Logg deg inn på: https://eikelund-vgs.inschool.visma.no/

Hvilke opplysninger kan elever se i VIS? 
I VIS har du tilgang til blant annet:

 • din timeplan
 • informasjon om din klassetilhørighet
 • kontakt- og faglærere
 • registreringer av fravær
 • anmerkninger
 • eksamensoppmeldinger
 • standpunkt- og eksamenskarakterer

Du kan også melde om:

 • fravær
 • søke om fritak i fag (sidemål og kroppsøving)
 • tilrettelegging på eksamen
 • fratrekk av fravær

Hvordan får elever tilgang til VIS? 

Som elev i Oslo logger du inn på VIS med din Feide-konto (brukernavn og passord). 

Hvordan får foresatte tilgang til VIS? 
VIS henter informasjon om elevenes foresatte fra det sentrale folkeregister (DSF). Foresatte som er registrert med foreldreansvar i DSF, overføres med navn og folkeregistrert adresse. 

Av hensyn til personvernet kan vi ikke hente informasjon om foresatte til elever over 18 fra det sentrale folkeregisteret til Visma InSchool. Elever over 18 år kan etter samtykke tillate skolen å gi foresatte tilgang til VIS. I slike tilfeller må foresatte registreres manuelt.

Registrering av foresattes kontaktinformasjon
I venstremenyen, under elevens kontaktopplysninger, får foresatte tilgang til elevens opplysninger i VIS. Der kan foresatte registrere og oppdatere e-postadresse og mobilnummer/telefonnummer.

Det er viktig at foresatte registrerer dette, slik at de kan motta nødvendig informasjon fra skolen, blant annet i forbindelse med beredskap.

Introduksjonsvideoer
Se introduksjonsvideo til foresatte 
Se introduksjonsvideo til elevene

Bedre arbeidshverdag
Målet med Visma InSchool er å møte de videregående skolenes framtidige behov ved å:

 • fornye, forenkle og forbedre arbeidsdagen til elever, lærere og skoleadministrasjonen
 • legge til rette for kommunikasjon mellom skolen og hjemmet
 • digitalisere framtidens skoleadministrasjon og gi mer elektronisk, automatisert og effektiv arbeidsflyt
 • redusere tid som brukes til administrativt arbeid og frigjøre tid til pedagogiske aktiviteter

gi oversikt over at elevene har fått den opplæringen de har krav på
Får du ikke logget på Visma InSchool?

 • Hvis du ikke får logget deg på Visma InSchool, kan du først prøve å tømme nettleserloggen.
 • Hvis du fremdeles ikke får logget på, ta kontakt med IKT på skolen din.
 • IKT på skolen kan også gi veiledning om andre feil med Visma InSchool.