Hovedseksjon

Velkommen som søker til Eikelund vgs skoleåret 2024-2025.

Elever videregående skole

Se informasjon om søknad og inntakskrav her på våre hjemmesider. Ta kontakt med skolen for omvisning og samtale med rådgiver.