Velkommen som søker til Eikelund. Søknadsfrist er 1. februar 2022

Fem videregåendeskoleelever

Her finner du søknadsskjema og informasjon om inntakskrav og frister 

Bli med på en tur på skolen: