Rødt nivå fra og med onsdag 15.12

Illustrasjon.

Det er trygt å komme på skolen og de vanlige reglene for oppmøte gjelder fremdeles. Dersom du likevel skulle oppleve utrygghet nå som smittepresset er så stort, vil vi gjøre undervisningen tilgjengelig på Teams så fremt dette er mulig å gjennomføre. Dere får mer informasjon fra lærer om dette da det kan være litt forskjell fra fag til fag.

Midttimen på torsdag 16.12
Midttimen utgår og undervisningen som skal gå etter lunsj, flyttes en time frem. Det betyr at dere er ferdig en time tidligere enn normalt på torsdag.

Heldagsprøver torsdag 16.12 og mandag 20.12
Heldagsprøvene på torsdag og mandag går som normalt. Vi sikrer god avstand mellom pultene.

Juleavslutning tirsdag 21.12
Juleavslutningen er tirsdag kl 1100-1300. Vi samles i klassene våre. Se oversikt over hvilke rom dere skal møte på på Teams.

Ta vare på hverandre