Forfatterbesøk - Line Baugstø

Line Baugstø

Line Baugstø har skrevet biografi om Camilla Collett og vil lese og fortelle fra denne. Foredraget varer i 60 minutter og det vil bli mulighet til å stille spørsmål.