Foreldremøte

Elever videregående skole

Kontaktlærer, faglærere og ledelsen vil fortelle om skolens tilbud, og foresatte vil få anledning til å snakke med lærerne. For at vi skal kunne ivareta smittevernsreglene på en trygg måte ber vi om at det kun kommer en foresatt per elev. Foreldremøtene avholdes i elevrommet på følgende tidspunkt:


Kl 1700: Informasjonsmøte i elevrommet for Helse- og oppvekstfag
Kl 1800: Informasjonsmøte i elevrommet for KDA.

 

Velkommen!