Hovedseksjon

Årets elevundersøkelse er i gang

Gjeng med ungdom på videregående skole.

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elevene får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre.  
Mer informasjon om Elevundersøkelsen finner du på nettsidene til Udir.