Hovedseksjon

Elevene i faget kunst og skapende arbeid har lagd samfunnskritisk kunst.

Elevarbeider

 

Linnéa Aaheim, Noting about us without us 

Digital tegning

 

Puslespillbrikken blir oftest brukt som symbol på Autismediagnosen – til tross for massive protester fra det autistiske miljøet. Brikken symboliserer ufullstendighet, at noe må fikses.  

Gjennom dette motivet ønsker jeg å utrykke at jeg er komplett sånn jeg er. Det er samfunnet som er et ufullstendig puslespill, som er i konstant endring og som aldri vil være helt komplett. Om jeg får lov til å være meg selv fult, får jeg tryggheten til å dele meningsfulle tanker og følelser, som andre kan lære noen nytt av. Jeg skal ikke unnskylde for å ta min egen plass.  

 

Confidence

Digital tegning

 

Dette bildet handler om å fokusere på det positive. Fuglen flyr fra den mørke, kaotiske, negative siden, til den lyse, rolige, positive siden.

 

Liv L. Tømmereek, Can you see ME now? 

Digital tegning

 

 

Bildet er inspirert av den globale Millions Missing protesten på ME-dagen. Skoene som er satt ut representerer personer som er rammet av ME og ikke har mulighet til å møte opp for å bruke stemmene sine. Protesten er en krig mot fordommer, og handler i korte trekk om å forlange forskningsmidler og oppmerksomhet, samt forhindre at historiene til ME-syke blir oversett og vasket vekk. En stor andel av de som rammes av sykdommen opplever å bli møtt med mistro og mistenkeliggjøring i samfunnet og i helsevesenet, og det ønsker jeg å utfordre.  

 

 

Andreas Yen Skarsaune, Slava Ukraina

Sjablonggrafitti

 

Gjennom bildet ønsker jeg å kritisere Ukrainakrigen ved å kombinere det ukrainske flagget med «den ukjente rebell». Det er kallenavnet på den ukjente mannen som stoppe en kolonne med Tanks under massakren på den himmelske fredsplass i 1989.

«Slava Ukraina» betyr ære til Ukraina og blir brukt av demonstranter og ukrainere som beskytter landet.