Byggmester Solness

Byggmester Solness

Byggmester Solness er et av Ibsens siste stykker, og handler om en suksessrik, men demonisert mann som har ofret både egen og andres lykke for kunsten. Som Ibsen selv? Stykket Byggmester Solness byr på kamp mellom ung og gammel, kamp om hva som er virkelig og hva som er utopi og etiske problemstillinger. Stykket handler i stor grad om å finne en mening med livet her og nå, og om å følge drømmene sine, koste hva det koste vil. 

Elevene vil oppleve Ibsens tekst uten mange endringer i en scenografisk visuell drøm. Oppsetningen vil befinne seg i skjæringspunktet mellom det klassiske og det moderne. 
Regissør Stéphane Braunschweig er verdensberømt for sine sterke, vakre og visjonære tolkninger av Ibsens stykker. I sin iscenesettelse av Byggmester Solness har han fått med seg Mads Ousdal og Gisken Armand som herr og fru Solness, og Mariann Hole som utfordreren Hilde, i det som blir en stilren og klassisk versjon av Ibsens store drama. 

 

Skolemateriell og forberedende besøk er en del av tilbudet 
Byggmester Solness handler mye om Henrik Ibsen selv, og skolemateriellet vil gi elevene innsikt både i Ibsen-biografi og hans samtid som han skrev stykket i. Dette er et av hans siste stykker, hva sier det om Ibsen? Hvem var Ibsen? Mannen som da var blitt en aldrende dramatiker og som skuet tilbake på livet sitt og undret seg over sin karriere og sine livsvalg, samtidig som han opplever en ny, sterk forfattergenerasjon komme inn fra sidelinjen. Det er mange psykologiske og symbolske vinklinger i stykket, som er ivaretatt i forestillingen. Skolemateriellet vil også dypdykke ned i disse og se nærmere på de sammensatte karakterene i stykket. Hvem er de? Hvordan hører de sammen? Hva ligger bak og mellom linjene? Hvordan kan vi gjenkjenne oss selv i dem? Skoleturnéen med formidler på besøk gir en god oversikt over stykket, og triggende innsikt i tematikk og karakterer, som vil gi grobunn for elever og lærere til å jobbe videre med stykket/epoke og ha et godt utgangspunkt før de ser forestillingen på teatret. Skoleturnéen bygger også videre på skolemateriellet, slik at skoleformidling og skolemateriell til sammen – gir elevene en dyp og spennende forståelse av forestilling, stykket og Ibsen selv. 

 

Utøverne 
Med: Mads Ousdal, Gisken Armand, Mariann Hole, Rebekka Jynge, Lasse Lindtner, Bjørn Skagestad, Mikkel Bratt Silset. 
Regissør: Stéphane Braunschweig