Rutiner for inntak

 

 • Vurdering av søknadene:
  • Søknadsfrist 1. mars

  • Skole oppført som 1. ønske gjennomgår søknadene

   • Skolen må etterlyse manglende dokumenter skriftlig med frist for innsending av dokumentasjon. Ettersendinger innen 14 dager: Må tas med i vurdering av søknader.

   • Oversikt over hvem som er fortrinnssøkere, oversendt fra Utdanningsetaten

   • Søknadene vurderes. Bruk gjerne skjema for vurdering. Kriteriene angir hvilke søkere som skal prioriteres.

   • Samtale av aktuelle søkere

 • Felles inntaksmøte (midten av mars): gjennomgang søkere

  • Ca. 1. april: alle skolene skal ha lest og vurdert alle søknadene over elever som har satt opp skolen enten som 1. prioritert, 2. prioritert eller 3. prioritert skole.

 • Felles inntaksmøte/avslagsmøte (midten av april): gjennomgang alle inntak og evt. avslag som skolen er usikker på.

 • Klagemøter (begynnelsen av juni)