Søknader og søknadsfrister

Vurdering av søknadene:

 • Søknadsfrist 1. mars
 • Skole oppført som førsteønske gjennomgår søknadene
  • Skolen må etterlyse manglende dokumenter skriftlig med frist for innsending av dokumentasjon. Ettersendinger innen 14 dager: Må tas med i vurdering av søknader.
  • Oversikt over hvem som er fortrinnssøkere, oversendt fra Utdanningsetaten
  • Søknadene vurderes. Bruk gjerne skjema for vurdering. Kriteriene angir hvilke søkere som skal prioriteres.
  • Samtale av aktuelle søkere
 • Felles inntaksmøte (midten av mars): gjennomgang søkere
  • Ca. 1. april: Alle skolene skal ha lest og vurdert alle søknadene over elever som har satt opp skolen enten som 1. prioritert, 2. prioritert eller 3. prioritert skole.
 • Felles inntaksmøte/avslagsmøte (midten av april): gjennomgang alle inntak og evt. avslag som skolen er usikker på.
 • Klagemøter (begynnelsen av juni)