Strategisk plan

Vi jobber systematisk med å skape et godt skolemiljø for å forebygge fravær og frafall. 

Fra oppsummering Strategisk plan avsnitt 3: 

"Vi tror at en god relasjon mellom lærer og elev og mellom elevene, er avgjørende for at elevene møter på skolen. Vi legger derfor stor vekt på trivselsfremmende tiltak». 

I år er vår viktigste og mest gjennomgripende satsning oppstarten av «Drømmeskolen», en modell utviklet av foreningen Voksne for Barn som igjen er en del av Helsedirektoratets satsning Psykisk helse i skolen. Prosjektet har støtte i skolens øverste ledelse og driftsstyret, men er ikke navngitt i Strategisk plan da den ble godkjent i driftsstyret før samarbeidet med Voksne for Barn kom i stand. 

Vi vil at elevene skal oppleve trygghet og tilhørighet, og få brukt ressursene sine. Drømmeskolens helsefremmende perspektiv passer derfor som hånd i hanske med våre mål.