Vår profil

Utsikt fra skolen

Målgruppen er ungdommer som på grunn av psykiske vansker har behov for opplæring i mindre grupper og som trenger et roligere tempo. Det betyr at den tilpassede opplæringen strekker seg over lengre tid med færre fag enn i ordinær skole (for eksempel VG1 yrkesfag/Påbygg over to år).

Elevene får tett oppfølging fra faglærere og kontaktlærere. Kontaktlærere og elevens behandler og foresatte har et tett samarbeid for å hjelpe og støtte eleven under skolegangen hos oss. Skolen har eksamensrett og fagtilbudet er det samme som i ordinær videregående skole. Vi har 80 elevplasser og 14 ansatte.


Skolen tilbyr:

Design- og håndverk Vg1 (over 2 år)
Helse og oppvekst Vg1 (over 2 år)
Påbygg til generell studiekompetanse (over 2 år)
6 fag til generell studiekompetanse (23/5 regelen, over 2 år)


På yrkesfag satser vi mye på tett samarbeid mellom fellesfaglærere og yrkesfaglærerne, slik at fellesfag og yrkesfag skal gjenspeiles i hverandre og dermed skape helhet for elevene.

Målet er at alle elever som starter på Eikelund videregående skole skal fullføre og bestå de fagene de har fått tilbud om. Det er en klar sammenheng mellom elevenes frammøte på skolen og elevenes faglige resultater.

Vi vet at hvis elevene trives på skolen, er det lettere å møte opp. Inneværende skoleår har vi derfor satset mye på trivselstiltak som felles lunsj for elever og lærere, ofte kombinert med midttime hvor vi tilbyr leksehjelp og sosiale aktiviteter. Aktivitetene kan dreie seg om eksterne forelesere: forfattere, studieveiledere, jule og påskeverksted mm. Skolen deltar dessuten i Den kulturelle skolesekken med diverse aktiviteter, samt at elever og lærere ofte drar på museum, litterær byvandring, kino og teaterbesøk.

Lærerne våre er faglig dyktige og opptatt av å støtte deg som elev best mulig i din utvikling!

 

Med vennlig hilsen Tonje Røseth (rektor Eikelund videregående skole)