Vår profil

Utsikt fra skolen

Målgruppen er ungdommer som på grunn av psykiske vansker har behov for opplæring i mindre grupper og som trenger et roligere tempo. Det betyr at opplæringen strekker seg over lengre tid med færre fag enn i ordinær skole.
Skolen tilbyr:

  • Design- og håndverk Vg1 (over 2 år)
  • Helse og oppvekst Vg1 (over 2 år)
  • Påbygg til generell studiekompetanse (over 2 år)
  • 6 fag til generell studiekompetanse (23/5 regelen, over 2 år)

Elevene får tettere oppfølging fra kontaktlærer, som samarbeider med elevens behandler i psykiatrien. Skolen har eksamensrett og fagtilbudet er det samme som i ordinær videregående skole. Vi har 80 elevplasser og 14 ansatte.

 

Tilpasset opplæring:

Elevene får opplæring i små grupper over lengre tid (f.eks VG1 yrkesfag/Påbygg over to år). De får tett oppfølging fra faglærere og kontaktlærere. Kontaktlærere og elevens behandler og foresatte har et tett samarbeid for å hjelpe og støtte eleven under skolegangen hos oss.

Yrkesfag:

På yrkesfag har vi inneværende skoleår satset mye på tett samarbeid mellom fellesfaglærere og yrkesfaglærerne, slik at fellesfag og yrkesfag skal gjenspeiles i hverandre og dermed skape helhet for elevene.

Trivsel:

Målet er at alle elever som starter på Eikelund vgs skal fullføre og bestå de fagene de har fått tilbud om. Det er en klar sammenheng mellom elevenes frammøte på skolen og elevenes faglige resultater. Vi vet også at hvis elevene trives på skolen, er det lettere å møte opp. Inneværende skoleår har vi derfor satset mye på trivselstiltak, vi har:

Felles lunsj for elever og lærere, ofte kombinert med:

  • Midttime hvor vi tilbye leksehjelp og sosiale aktiviteter.
  • Eksterne forelesere: forfattere, studieveiledere osv
  • Jule og påskeverksted for alle elevene
  • Skolen deltar i Den kulturelle skolesekken med diverse aktiviteter
  • Museumsbesøk, litterær byvandring, kino og teaterbesøk for elever og lærere.