Vår profil

Hos oss går ungdommer som på grunn av psykiske vansker har behov for opplæring i mindre grupper og som trenger et roligere tempo. Det betyr at den tilpassede opplæringen strekker seg over lengre tid med færre fag enn i ordinær skole (for eksempel VG1 yrkesfag /Påbygg over to år). 

Som elev får du tett oppfølging fra fag- og kontaktlærere. Skolen har eksamensrett og fagtilbudet er det samme som i ordinær videregående skole. Vi har 85 elevplasser og 13 ansatte. 

Skolen tilbyr Design- og håndverk Vg1 (over 2 år), Helse og oppvekst Vg1 (over 2 år), Påbygg til generell studiekompetanse (over 2 år), samt 6 fag til generell studiekompetanse (23/5 regelen, over 2 år). 

Vi satser på tett samarbeid mellom fellesfaglærere og yrkesfaglærerne, slik at fellesfag og yrkesfag skal gjenspeiles i hverandre og dermed skape helhet for deg som elev. Målet er at alle elever som starter på Eikelund videregående skole skal fullføre og bestå de fagene de har fått tilbud om. Det er en klar sammenheng mellom elevenes frammøte på skolen og faglige resultater. 

Vi vet at hvis elevene trives på skolen, er det lettere å møte opp. Vi er en "Drømmeskole", det vi si at vi jobber systematisk med det psykososiale miljøet ut i fra et helsefremmende perspektiv. Drømmeskolen er en del av Helsedirektoratets satsning «Psykisk helse i skolen» og er et tiltak for ungdoms- og videregående skoler, utviklet av Voksne for Barn. Modellen omfatter hele skolen. Målet er å skape et læringsmiljø hvor du opplever trygghet og tilhørighet, får brukt ressursene dine og hvor den psykiske helsen til den enkelte elev fremmes. 

Vi satser mye på trivselstiltak som felles lunsj for elever og lærere, ofte kombinert med midttime hvor vi tilbyr leksehjelp og sosiale aktiviteter. Skolen deltar dessuten i Den kulturelle skolesekken med diverse aktiviteter, samt at elever og lærere ofte drar på museum, litterær byvandring, kino og teaterbesøk. 

Lærerne våre er faglig dyktige og opptatt av å støtte deg som elev best mulig i din utvikling! 

 

Med vennlig hilsen Tonje Røseth, rektor