Videregående skole på rødt nivå fra 10.11 til 01.12

Illustrasjon