Velkommen til nytt skoleår

Kl. 9.30 møter nye elever som skal starte på Vg1 Design- og håndverk og Vg1 Helse- og oppvekstfag. Avsluttes ca. kl. 11.00.


Kl. 11.30 møter nye elever som skal starte på Studiespesialiserende fag (Påbygg eller 6-fag etter 23/5 regelen). Avsluttes ca kl. 13.00.


Kl. 13.30 møter alle elever som gikk på Eikelund forrige skoleår. Avsluttes ca. kl. 14.30.


Program for første skoledag:
• Rektor ønsker velkommen og de ansatte presenterer seg.
• Elevene følger sin kontaktlærer til et klasserom, hvor kontaktlærer informerer om:
timeplan, skolerute, boklister. Kontaktlærer avtaler første elevsamtale med sine elever.


Resten av uke 34:
Tirsdag: kontaktlærer har elevsamtaler. De elevene som ikke har avtalt møte med kontaktlærer, har fri.
Onsdag og torsdag følges ordinær timeplan. Utdeling av bøker og fotografering.
Fredag følges ordinær timeplan fram til kl. 11.00. Quiz og rebus og felles lunsj. Skoledagen avsluttes kl. 13.00.

Hilsen rektor
Vigdis Haagensen