Velkommen til foreldremøte

Eikelund

Under møtet vil vi introdusere personalet, presentere skolens fagtilbud, "Drømmeskolen", "Livet etter Eikelund" og gi en omvising. Det vil også være mulighet for en kort samtale med kontaktlærer.

 

Med vennlig hilsen

Tonje Røseth

Rektor