Skolen besøkte MiniTinget

Stortinget

I MiniTinget får elevene oppleve den hektiske hverdagen til de folkevalgte. Elevene blir fordelt på fire fiktive partier og skal følge fire saker fra forslag til vedtak. En viktig del av MiniTinget er å innhente informasjon og vurderere denne opp mot partiets politikk. 

Hvert parti fordeler sine representanter på de fire fagkomiteene som skal behandle hver sin sak. Målet er å fatte vedtak i alle sakene. To av sakene er foreslått av regjeringen, mens to av sakene er representantforslag fra opposisjonspartier.

I løpet av spillet vil elevene erfare at som stortingsrepresentant må man både kunne jobbe selvstendig og samarbeide med andre.