Informasjon til elevene

Illustrasjon.

Smitteverninformasjon - Til deg som er elev ved Eikelund vgs

Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte på skolen. De skal holde seg hjemme til de er symptomfrie. Når du kommer til skolen skal du bruke trappa og ikke heisen opp til tredje etasje. Det er viktig at dere alle bidrar til å sørger for at prinsippet om en meters avstand overholdes i alle situasjoner gjennom dagen. Det er heller ikke lov å bytte pult, stol eller flytte på dette gjennom dagen. Husk også å ta med egen pc, bøker og skrivesaker. Dette kan ikke deles med andre.

 • Bli hjemme hvis du føler deg syk - også når du føler deg litt syk er det viktig at du blir hjemme.
 • Lærerne er ansvarlig for at elevene rengjør pult og stol etter undervisning. Bruk papir og overflatesprit/rengjøringsmiddel til dette.
 • Lærerne er ansvarlig for tørke overflater som for eksempel skapdører, dørhåndtak, brytere osv. etter endt undervisning.
 • Elever skal vaske/sprite hender før matpause og etter pauser dersom de har forlatt klasserommet. 
 • Lærerne må minne elevene på at de må forlate skolens område direkte etter undervisningen er ferdig for dagen.
 • Forsøk å unngå bruk av kollektiv transport. Dette gjelder både ansatte og elever. Minn elevene på dette.
 • Undervisningen skal legges opp slik at vi unngår store forsamlinger, bruk trappa istedenfor heisen.
 • Forsøk å ha en variasjon av undervisning både inne og ute.
 • Kjøkkenet på elevrommet er stengt. Det vil kun være mulig å fylle vann på egen vannflaske. Elevene må ha med egen mat til skolen.
 • Vask eller sprite hende før du fyller på vann og tar på overflater som andre skal ta på etter deg.
 • Elevene får ikke dele pc eller annet utstyr.
 • Elevene må ha med egne bøker og skrivesaker.

Håndhygiene - elever og ansatte skal vaske hender:

             Før man drar hjemmefra og når man kommer hjem

             Når man kommer til skolen

             Etter hosting/nysing

             Etter toalettbesøk

             Før og etter måltider

             Etter man kommer inn fra uteaktivitet

             Etter kontakt med dyr

             Ved synlig skitne hender

 

 

Les mer om smittevern på skolen på udir.no :

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/smitteforebyggende-tiltak/#kontaktreduserende-tiltak-i-videregaende-skoler-gront-gult-og-rodt-niva