Til deg som trenger mindre grupper og bedre tid. Velkommen som søker!

Hvis du har psykiske vansker og trenger et roligere arbeidstempo, tettere oppfølging og mindre grupper, kan Eikelund videregående skole være et riktig tilbud for deg. Vi legger vekt på at alle elever skal føle seg trygge og ha optimale forutsetninger for læring mens de går hos oss. Du kan søke Vg1 Helse- og oppvekstfag, Vg1 Design og håndverk, Påbygg til generell studiekompetanse og 6 fag til generell studiekompetanse (23/5-regelen). Utdanningsprogrammene på Eikelund går over 2 år, noe som innebærer at skoledagene er kortere enn på ordinære skoler, og du får bedre tid til å jobbe med fagene. Du får en kontaktlærer som følger deg opp faglig og sosialt, og det legges opp til samarbeid med behandlingsapparatet og pedagogisk psykologisk tjeneste slik at du får best mulig tilpasset opplæring ut fra dine forutsetninger. Elevrådet, lærerne og ledelsen samarbeider om tiltak for at elevene skal oppleve mestring og trygghet. Vi har fokus på at elevene skal bli kjent med hverandre fra skolestart slik at alle kan få venner og et godt sosialt nettverk på skolen.

Her finner du mer informasjon om:
Informasjon om programområdene:

6 studiekompetansefag - 23/5 regelen
Påbygging til generell studiekompetanse
VG1 Design og håndverk
VG1 Helse- og oppvekstfag

Informasjon om inntakskrav
Inntakskrav og søknadsfrister