Har du behov for opplæring i mindre grupper, i et roligere tempo og med kortere skoledager enn i den vanlige ordinære videregående skole?

Eikelund videregående skole tilbyr tilrettelagt opplæringstilbud for elever med psykiske vansker. Her har vi opplæring i mindre grupper, i et roligere tempo og med kortere skoledager enn i den vanlige ordinære videregående skole. Vi gleder oss til å vise deg rundt og gi deg den informasjonen du trenger for eventuelt å søke! Kontakt meg direkte for å avtale møtetid på mail til tonje.roseth@ude.oslo.kommune.no, eller på mobil 97954093.

Hilsen Tonje (rektor)


Les også elevuttalelsene:

Elev 

"Karsten":

"På skolen fikk jeg ro og kortere skoledager"
Les mer  

 Elev

"Anna":

"det beste her er at jeg blir akseptert som den jeg er"
Les mer

 

 Elev

"Annette":

"sosial trening gjorde at jeg nå tør å være sammen med andre"
Les mer