Bli med i en av våre klubber!

På Eikelund satser vi mye på trivselstiltak som felles lunsj for elever og lærere, ofte kombinert med midttime på torsdager hvor vi tilbyr leksehjelp og sosiale lavterskelaktiviteter. Bli med i en av våre klubber!

Aktivitetene kan være strikking, tegning, mindre designoppgaver, lesing, turgåing og gitarspilling mm. Ellers inviterer vi ofte eksterne forfattere og forelesere til skolen, eller holder jule- og påskeverksted mm. Skolen deltar også i Den kulturelle skolesekken med diverse aktiviteter, samt at elever og lærere ofte drar på museum, litterær byvandring, kino- og teaterbesøk.

Vi gleder oss til å bli kjent med deg!