Eksamen

Akerselva

Oversikt over eksamensdatoer finner du i dokumentet i boksen til høyre.

I alle avsluttende fag får du en standpunktkarakter. I tillegg kan du trekkes ut til eksamen.

NB! I fag der du får både standpunktkarakter og eksamenskarakter er det eksamenskarakteren som avgjør om faget er bestått eller ikke. Har du 1 i standpunkt og får 2 eller høyere til eksamen har du bestått. Har du 5 i standpunkt og får 1 til eksamen har du ikke bestått.

Får du ikke standpunktkarakter i et fag, blir eksamen annullert. Dette betyr at det har svært store konsekvenser å få IV (Ikke vurdert) i et fag. Du har da ikke muligheten til å bestå faget ved å bestå eksamen.

Det er derfor mye bedre å få 1 i et fag enn IV.

 

Mer info om eksamen finner du på Utdanningsetatens sider