Skolehelsetjenesten

Helsesøster: Beate Storli

Helsesøster Beate Storli har kontortid på skolen mandag kl. 09.00-12.00. Hun kan kontaktes også på mail: beate.storli@bna.oslo.kommune.no og mobil: 469 07 362

Helsesøster har taushetsplikt!

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider.

Nydalen helsestasjon for ungdom (mellom 12-24 år) ligger like ved skolen. Her treffer du lege og helsesøster mandag 15.30-18.30 og onsdag 15.30-18.30