Rådgivningtjeneste

Rådgiver Anders Sæthre har ansvar for studieveiledning og bidrar med assistanse ved søkning til høyere utdannelse. Alle elever skal i løpet av året ha minst en samtale med rådgiver i forhold til tanker og planer om videre utdanning og studier. Sammen med kontaktlærerne har Anders ansvar for skolens sosialpedagogiske rådgivning og fraværs oppfølging.

For de som har planer om jobb og yrkeserfaring følges dette opp av Jørund Folstad. Han vil kunne bidra med råd og veiledning samt å være en ressurs i kontakten med NAV. 

Lærer Jørund Folstad følger opp og gir råd og veiledning til elever som skal finne passende  arbeid etter skolegang på Eikelund vgs.