Rådgivertjenesten ved Eikelund videregående

Studieinspektør Magne Føreland har ansvar for skolens studieveiledning og bidrar med assistanse ved søkning til høyere utdannelse. Alle elever skal i løpet av året ha minst en samtale med rådgiver i forhold til tanker og planer om videre utdanning og studier. Sammen med kontaktlærerne har Magne ansvar for skolens sosialpedagogiske rådgivning og fraværsoppfølging.

For de som har planer om jobb og yrkeserfaring følges dette opp av Jørund Folstad, som er skolens OT-kontakt. Han vil kunne bidra med råd og veiledning samt å være en ressurs i kontakten med NAV. Han følger også opp og gir råd og veiledning til elever som skal finne passende arbeid etter skolegang på Eikelund vgs.